הרב זלמן טוביה הכהן אבעלסקי

שנתיים לפטירת הרב שקיבל כוח לברך יהודים מהרבי מחב"ד

ביהדות מולדובה ובקרב אלפי בוגרי החינוך הטהור שהצמיח דור של רבנים, מצינים בכ"ט סיון שנה לפטירת רבי זלמן אבלסקי זצ"ל ממנהיגיה הרוחניים הבולטים של חסידות חב"ד שהיה תלמיד חכם בנסתר ובנגלה