הרב זלמן לייב מרקוביץ.

מוסקבה: מעמד מרומם בסיום מסכת כתובות • גלריה תורנית

בהשתתפות רבה הראשי של רוסיה • המסכת נלמדת בשיעור יומי עיוני מדי יום בהיכל בית הכנסת המרכזי במוסקבה • תנופה גדולה לשיעורי תורה ברבים במוסקבה • צילום: לוי נאזרוב