הרב חיים אריה חדש

קוֹל שָׂשׂוֹן • שמחת נישואי בן הגאון רבי חיים אריה חדש ראש ישיבת 'אור אלחנן'

מאות השתתפו בשמחת נישואי בן הגאון רבי חיים אריה חדש ראש ישיבת 'אור אלחנן' ומחבר הספר 'אהל תורה' על הש"ס ומי שממלא את מקום אביו הגדול הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל • בשמחה השתתפו רבנים וראשי ישיבות • צילום: נחמן כהן