הרב חיים דביר

יו"ר זק"א ונציגי ועד הרבנים עלו לביתו של מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

יו"ר זק"א יהודה משי זהב יחד עם הרב חיים דביר מוועד רבני זק"א ומזכיר וועד הרבנים הר"ר מאיר אקער שי' ומתנדבים נוספים עלו לביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לדון בשאלות העומדות על הפרק בענייני טיפול וקדושת המת • צילום: יחזקאל איטקין