הרב חיים יהודה כהן

כְּשֵׁם שֶׁנִּכְנַס לַבְּרִית • שמחת הברית בחצרות דינוב – שבט הלוי

 קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין גאב"ד זכרון מאיר וקהילות שבט הלוי מרן הגרח"מ וואזנר שליט"א נכד לחתנו הגר"מ גלבר רב קהילת מונקאטש בבני ברק בן לחתנו הרב אליהו לייפער ונכד הבכור לכ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א מביתר • בסנדקאות כובד הסבא כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א. בברכות הסבא כ"ק האדמו"ר מדינוב. בעמידה לברכות כובד הדוד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה פתח תקוה שליט"א. בקוואטר הסבא הגר"מ גלבר. ובשאר הכיבודים כובדו רבני המשפחה • לאחר שמחת הברית התקיים מעמד לחיים טיש. השמחה נערכה בהיכל ישיבת חכמי לולבלין בבני ברק • צילום יהודה פרקוביץ

הגה"צ רבי שמעון אריה הויזמן זצוק"ל מזקני וצדיקי ירושלים למנוחות

ירושלים איבדה מפארי גידוליה שריד לדור דעה ענוותן ושפל ברך הגאון הצדיק רבי שמעון אריה הויזמן זצ"ל שהיה דבוק ומקושר לצדיקי הדורות זיע"א ביניהם הרב הקדוש ר' שלומקה מזוועהיל זיע"א וקשור לבחיר תלמידו הרב הצדיק ר' אלי' ראטה זצ"ל שממנו ינק את הביטול הגמור מידת הענווה ושפלות ואיש אמת כהגדרת צדיקי דורינו .