בהוראת האדמו"ר: הגר"י פינק ימלא את מקומו של חמיו הגרח"י רויטמן זצ"ל

בהוראת אדמו"ר מבעלזא: הרה"ג ר' יהושע פינק הוכתר לרב ביהמ"ד דחסידי בעלזא "מחזיקי הדת" ברח' בן יעקב בבני ברק, וימלא את מקומו של חותנו הגדול הגה”צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ”ל, שנפטר באופן פתאומי.