הרב חיים יחיאל רויטמן

בהוראת האדמו"ר: הגר"י פינק ימלא את מקומו של חמיו הגרח"י רויטמן זצ"ל

בהוראת אדמו"ר מבעלזא: הרה"ג ר' יהושע פינק הוכתר לרב ביהמ"ד דחסידי בעלזא "מחזיקי הדת" ברח' בן יעקב בבני ברק, וימלא את מקומו של חותנו הגדול הגה”צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ”ל, שנפטר באופן פתאומי.

טרגדיה בבני ברק: אישה צעירה הלכה לעולמה בפתאומיות

כעבור שבוע מהסתלקותו הפתאומית של הגרח"י רויטמן זצ"ל, הלכה לעולמה שכנה מאותו בניין (רח' בן דוד 17, בני ברק), הגב' מרת שרה דיין ע"ה • טרגדיה אחר טרגדיה

כי מבעלזא תצא תורה: הרה"צ מבעלזא יצא עם התומכים לעיירה

כמאתיים מתומכי מוסדות בעלזא בארץ הקודש יצאו בראשות הרה"צ שליט"א לפקוד את ציונו של המהרי"ד זיע"א לרגל ההילולא וגם השתתפו בוועידה היסטורית