הרב חיים יעקב ביק

קוֹל מִצְהֲלוֹת • שבע ברכות בבית מאטערסדארף – צעהלים

שמחת השבע ברכות שנערך בישיבה ומתיבתא חתן סופר מאטערסדארף בנישואי החתן הרב עקיבא שליט"א בן הגה"צ הרב דוד ארי' עהרענפעלד בן כ"ק הגה"צ גאב"ד מאטערסדארף שליט"א • הכלה בת הרה"ג הרב חיים יעקב ביק שליט"א מעיר מאנסי חתן הגה"צ הרב אהרן זילבערשטיין שליט"א דומ"ץ צעהלים ע"י תלמידי הישיבה והכולל בהיכל מתיבתא שם משמואל מאטערסדארף.