הרב יהודה אריה קסטנר

הגרב"ד פוברסקי בביקור מיוחד בישיבת באר יעקב • גלריה

מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' הגיע אתמול בצהריים לביקור מיוחד בישיבת באר יעקב שם מסר שיחת חיזוק ושימש כסנדק בשמחת הברית לנכדו של ראש הישיבה הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א בן לחתנו הרב יהודה אריה קסטנר • ראש הישיבה הגרד"י שפירא שליט"א ותלמידי הישיבה קיבלו את מרן הגרב"ד פוברסקי ברחובה של עיר • צילום: שוקי לרר