הרב יהושע קרניאול

צֹאן קָדָשִׁים • מעמד 'חומש סעודה' בת"ת פיטסבורג

מעמד מפואר של מעמד התחלת לימוד חומש בת"ת 'בני אברהם' פיטסבורג באשדוד נערך בהיכל הטיש'ן של החצר בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א שהאציל מהודו על המשתתפים • את המעמד פתח המנהל הרוחני הרב יהושע קרניאול שקידם בברכה את ההורים שבאו לשמוח בשמחת בניהם • את המעמד הנעימו מקהלת 'אשירה ואזמרה' של ילדי התלמוד תורה • צילום: שוקי לרר

יָבוֹאוּ טְהוֹרִים וְיִתְעַסְּקוּ בְּטָהֳרוֹת • חומש סעודה בתלמוד תורה "בני אברהם" פיטסבורג באשדוד

במעמד רב רושם התקיים המעמד המיוחד עתיר הרגש לתלמידי כיתות א' בני "בן חמש למקרא" בתלמוד תורה "בני אברהם" פיטסבורג באשדוד בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א • המעמד התקיים בסימן "קבלת התורה" ביום חמישי י' סיון, באולם שע"י מוסדות 'עמוד החסד' בעיר • צילום: יהושע פרוכטר

קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים • מסיבת חנוכה וחלוקת 'חנוכה געלט' בת"ת בני אברהם פיטסבורג

במעמד רב רושם נחוגה מסיבת חנוכה וחלוקת 'חנוכה געלט' בת"ת בני אברהם פיטסבורג בהשתתפותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשילוב הכנסת נכדו לת"ת בן לבנו הרה"צ משולם אליעזר לייפער שליט"א • צילום: יהושע פרוכטר