הרב יוחנן וואזנר

תיעוד • הגרש"א שטרן בביקור בארה"ב

מרן הגרש"א שטרן שליט"א שהה בארה"ב לרגל הילולת חמיו הנה"ח ר' אפרים קליין זצ"ל • כמו"כ ביקר בבית כ"ק האדמו"ר מרימינוב ובבית הנה"ח ר' יודל מאנדעל ובקבר חמיו זצ"ל • בביה"ח בסקווירא פגש את מחותנו הגאון הגדול ר' יוחנן וואזנר שליט"א ראב"ד סקווירא במאנטריאל.

קנדה: שמחת הוואכט נאכט והברית לנכד האדמו"ר מפאלטישאן

ביום חמישי האחרון נערכה שמחת הוואך נאכט לנכד האדמו"ר מפאלטישאן ונכד להגה"צ ר' יוחנן וואזנר ראב"ד סקווירא בביתו שבמנטריאל. למחרת ביום שישי התקיימה הברית בביהמ"ד סקווירא במונטריאול. צפו במראות מסעודת המצווה • צילום: JDN

מונטריאול: הדיין של סקווירא ביקר אצל ראב"ד סקווירא

דומ"ץ שיכון סקווירא הרה"ג ר' יוסף ישראל אייזנברגר שליט"א השוהה במונטריאול שבקנדה, בביקור במעונו של מחותנו הגה"צ רבי יוחנן וואזנר שליט"א דומ"ץ דחסידי סקווירא בעיר וראב"ד סקווירא • צילום: JDN

דומ"צ סקווירא במונטריאל ביקר במשחטה של קרית יואל

הגה'צ רבי יוחנן וואזנר שליט"א דומ"ץ חסידי סקווירא במונטריאל הגיע ביום רביעי לביקור בבית השחיטה בקרית יואל בו שוחטים גם לחסידי סקווירא בארה"ב | עבר בין המחלקות בדק סכינים והביע התפעלות מתכלית הכשרות וההידור | תיעוד