הרב יוסף חיים סיטרוק

"אין סכנה לשחיטה הכשרה, אלא למחיר, ורבים ייכשלו חלילה"

ראיון כשר: העיתונאי בנימין רבינוביץ בשיחה מיוחדת עם נשיא ועידת רבני אירופה הגאון רבי יוסף חיים סיטרוק שליט"א, בנושא השחיטה הכשרה בצרפת. האם השחיטה תיאסר? ומה יהיו ההשלכות?