הרב יוסף לייפער

ברית לנכד האדמו"ר מנדבורנה באניא אצל האדמו"ר מהורדנקא במנצ'סטר

שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה באניא שליט"א בן לבנו הרה"צ יוסף לייפער אצל כ"ק האדמו"ר מהורדנקא שליט"א במנצ'סטר • האדמו"ר מהורדנקא כובד בסנדקאות הסבא האדמו"ר מנדבורנה באניא כובד בברכות.