הרב יוסף משה סופר

שמחת הווארט לנכד אב"ד קהל חרדים 'בית יחזקאל בית שמש

השבוע (ראשון) נחוגה שמחת הווארט לבן הגה"צ רבי שלמה סובוביץ שליט"א, בן הגה"צ רבי מנדל סובוביץ שליט"א רב אב"ד קהל חרדים 'בית יחזקאל בית שמש, עב"ג בת הרה"ג רבי עמרם טייטלבוים שליט"א, בן הרה"צ רבי צבי טייטלבוים שליט"א רב ביהמ"ד 'אוהל יעקב' בירושלים, ונכדת הגה"צ רבי יוסץ משה סופר שליט"א מיקירי קרתא דירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ