הרב יוסף נחום שטרום

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף לב • ליום ה’ פרשת אמור

פניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור השבוע מוקדש לעילוי נשמת הר"ר שלמה בן יוסף חיים ז”ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף לא • ליום ד’ פרשת אמור

פניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הר"ר שלמה בן יוסף חיים ז”ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף ל • ליום ג’ פרשת אמור

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ברכה געלא בת צדוק ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כט • ליום ב’ פרשת אמור

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש להצלחת יעקב משה בן אריה שלמה הערש ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כח • ליום א’ פרשת אמור

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר’ הירש מיכל בן פתחיה ז”ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כו-כז • ליום ו', ושל ש"ק פרשת קדושים

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש להצלחת גד בן עוזיאל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כה • ליום ה’ פרשת קדושים

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר’ צבי יהודה בן מאיר ז”ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כד • ליום ד' פרשת קדושים

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר' משה זעליג בן אליהו אריה ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כג • ליום ג' פרשת קדושים, אסרו חג הפסח

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לרפואתה השלמה של עטרה בת ציונה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף כא-כב • ליום א', ה' דחוהמ"פ ושל יום ב', שביעי של פסח

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לרפואת עטרה בת ציונה בתושח"י • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף יט-כ • ליום ו', ג' דחוהמ"פ ושל שבת חוה"מ פסח

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב עזריאל בן גדליה דוד הלוי ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף יח • ליום ה', ב' דחוהמ"פ

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מורנו הרב מנחם מנדל בן יצחק אריה ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף יז • ליום ד', א' דחוהמ"פ

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מורנו הרב מנחם מנדל בן יצחק אריה ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף טו-טז • ליום ב' ערב פסח ושל יום ג' יו"ט ראשון של פסח

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש להצלת הדר בת מרים • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף יד • ליום א' בשבוע של פסח

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב משה יהושע בן חיים זעליג נחום ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף יב-יג • ליום ו' ולשב"ק פרשת אחרי

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש להצלחת ברוך יצחק בן אפרים הלוי • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף יא • ליום ה' פרשת אחרי

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב משה יהושע בן חיים זעליג נחום ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • ביצה דף ט • ליום ג' פרשת אחרי

לפניכם שיעורי דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יחיאל מיכל בן חיים נחמן ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן