סיפור ליום השואה: "תורה בלי חסד – לא יהיה לה קיום"

זה סיפור על ראש ישיבת פוניבז', שדאג במקביל גם ליתומים פליטי שואה. סיפור על ילד קטן שפחד לפשוט את בגדיו, בגלל הסיוטים שרדפו אותו בלילות. סיפור על גדולי ישראל זצוק"ל, שהפכו לאב ואם, ניקו את הילד ורחצו את בגדיו. סיפור על גבורה יהודית


זכור אהבת קדומים • מרנן ורבנן ראשי הישיבה בעצרת לזכר הרב מפוניבז' זצ"ל

מאות תלמידי ישיבת פוניבז' התכנסו אמש לעצרת זיכרון בהיכל הישיבה במלאות מ"ה שנים להסתלקותו של מייסד הישיבה הרב מפוניבז' הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זיע"א • נשאו דברים מרנן ראשי הישיבה הגר"ג אדלשטיין הגרב"ד פוברסקי ונכדו נשיא הישיבה הגר"א כהנמן – שוקי לרר היה תיעד