הרב יעקב דב פריד

צֹאן קָדָשִׁים • מסיבת חומש בתלמוד תורה בוסטון ב"ב

מסיבת חומש דרשה בתלמוד תורה בוסטון בבני ברק בראשות כ"ק האדמו"ר מבוסטון שליט"א ובהשתתפות הרבנים הגרי"מ והגר"ד לאו שליט"א ונערך ע"י המחנך הרב יעקב דב פריד הי"ו.