הרב יצחק דוד גרוסמן

אלפי מנחמים בבית הרב יצחק דוד גרוסמן • גלריה ענקית 170 תמונות

אלפי בני אדם מכל גווני הקשת הגיעו לניחום אבלים אצל הגרי"ד גרוסמן שליט"א רבה של מגדל העמק שישב שבעה על אמו • גלריה אדמו"רים רבנים ואישי ציבור מנחמים