הרב יצחק משה ארלנגר

הילולת רבי ישעי'עלע מקרעסטיר בירושלים

בירושלים נערכה הילולת הרה"ק רבי ישעי'עלע קרעסטירער זי"ע ע"י ארגון רב להושיע, בסעודה השתתפו הגה"צ המשפיע רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א, וכ"ק האדמו"ר מראזלא שליט"א, מנכדי רבינו הק' זי"ע • צילום: ברוך אוביץ

הגרי"מ ארלנגר בברכת האילנות ושיחת הכנה לפסח בביהמ"ד קהל יראים אשדוד

המשפיע הגרי"מ ארלנגר הגיע לברך ברכת האילנות ולאחמ"כ מסר שיחת הכנה לחג הפסח בביהמ"ד המרכזי קהל יראים ​שבראשות הגר"ב הגר בנו הגדול של כ"ק אדמור משאץ ויזניץ שליט"א.

וידאו: הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בברכת האילנות • צפו

מעמד ברכת האילנות התקיים ברוב עם בראשות הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א בחצר בית המדרש ''קהל יראים – דרכי משה'' ברובע ט' באשדוד, קודם הברכה נשא הגרי"מ ארלנגר שליט"א דברי התעוררות כהכנה לקראת קיום המצוה אשר בה רואים את השגחתו של הקב"ה בכל הבריאה כולה שבה רואים את מידת הרחמים, לאחר הברכה יצא הציבור בריקוד של מצוה.

הגרי"מ ארלנגר ערך סעודת מלוה מלכה בבית הנגיד

הגאון רבי יצחק משה ארלנגר מנהל רוחני ישיבת מאור עינים השוהה בימים אלו בארה''ב ערך סעודת מלוה מלכה בבית הרבני הנגיד ר' מרדכי דייטש הי''ו חבר הנהלת מוסדות פאפא | הגרי''מ נשא דברים וסיפר סיפורי מעשיות כנהוג - תיעוד

אשדוד: נר ששי בבית המקובל הגרי"מ ארלנגר

מידי ערב התקבצו עשרות מבקשי תורה וחסידות בביתו של הגאון המקובל רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א לחזות בעבודת הקודש בהעלאת נרות חנוכה | לפניכם תיעוד מליל ששי בהדלקת נר ששי