הרב ישראל בראג ראש ישיבת טעלז

ירושלים: סעודת ההילולא המרכזית לזכרו של ה'ברך משה' מסאטמאר

המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו במוצ"ש בסעודת ההילולא שנערכה בביהמ"ד סאטמאר ברח' יונה בירושלים לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמאר זי"ע, בשילוב סיום מסכת תענית במסגרת חבורת 'יסודי התורה' | נשאו דברים: רב הקהילה הגה"צ רבי משה ט'ייטלבוים, הראב''ד רבי משה שטרנבוך והגאון הרב ישראל בראג ר''י טעלז | תיעוד