הגר"ש בעדני במכתב דרמטי: בד"ץ 'קהילות' גם לספרדים

דיון נוקב מסעיר בחודשים האחרונים את הציבור הספרדי סביב השאלה האם הבד"צים האשכנזים עומדים בדרישות המחמירות מבחינת שחיטת 'חלק בית יוסף' עליה מקפידים הספרדים • במכתב מיוחד כותב הגר"ש בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה ומעניק תמיכה והסכמה ברורה בכשרות האשכנזית הפופולרית.