הרב מנחם וייס

גלריה • ילדי ת"ת שטפנשט התברכו אצל האדמו"ר מסדיגורה

ילדי תלמוד התורה שטפנשט התברכו היום (שלישי) נר שלישי דחנוכה אצל כ"ק האדמו"ר מסדיגורה שליט"א • האדמו"ר מסדיגורה נשא דברים במעלת החנוכה וכיבד את הגרא"י סלמון רב קהל שטפנשט לדבר שציין שהביקור פה בחנוכה החל כמסורת עוד אצל האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' מסדיגורא זי"ע • צילום: בעריש פילמר