הרב מרדכי זוסיא טווערסקי

בְּמַאי בָּעִית טְפֵי • פדיון הבן לנכד האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד

שמחת הפדיון הבן לנכד כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א ונכד הרה"צ רבי מרדכי זוסיא טווערסקי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון חתן הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל • צילום: שוקי לרר