משמח חתן וכלה • שמחת הנישואין בבית הרה"ג ר' משה פריד

אנשים רבים הגיעו להוקיר תודה ולהשתתף בשמחת נישואי בת הה"ג רבי משה פריד שליט"א, מחבר ספרי "וישמע משה", עב"ג בן הנגיד הרב אהרן פרסטר • המשתתפים איחלו שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח • צילום: יעקב לדרמן


בר מצוה לנכד הבעל מנגן הרב ירמיה דמן • צפו

קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לבנו של הרה"ג ר' משה פריד שליט"א ר"מ בישיבת 'ברכת אהרן' דחסידי בעלזא מח"ס "וישמע משה" וחתן הרב הגאון ירמיהו דמן שליט"א ראש ישיבת "צור יעקב" דחסידי בעלזא בטלז סטון, השתתפו: הרה"צ הרא"מ רוקח, הגרח"צ שפירא, הגרש"א שטרן והגרי"י מנדלזון, שליט"א – צילום: שלמה גולדפרב