הרב משה שערער

הוּא מְנַחֶמְכֶם • אדמו"רים ורבנים בניחום בבית הרב שמשון שרר

האדמורי"ם מצאנז קלויזנבורג ובאבוב-45 שליט"א והגר"מ קוטלר שליט"א ראש ישיבת לייקווד בניחום אבלים אצל הרה"ג רבי שמשון שערער הי"ו על פטירת אמו אשת העסקן הרב משה שערער זצ"ל נשיא אגודת ישראל באמריקה.