גלריה • יום עיון למשגיחים מהמחלקה למצוות התלויות בארץ שע"י מערכת הכשרות "בד"ץ מהדרין"

בירושלים נערך יום עיון למשגיחים מהמחלקה למצוות התלויות בארץ שע"י מערכת הכשרות בד"ץ מהדרי ביום שלישי נר ג' דחנוכה בראשות הראב"ד הגר"א רובין שליט"א למשגיחים מהמחלקה ל'מצוות תלויות בארץ' שע"י מערכת הכשרות המפורסמת בד"ץ מהדרין.