האדמו"ר רבי ניסים מויאל: "רצונו של מרן הוא רק ש"ס!"

בביקור שערך יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי במעונו של האדמו"ר הגה"צ רבי ניסים מויאל שליט"א, ברכו הרב ואמר "הצלחתך הצלחתנו – אין לנו יותר טוב ממך" • עוד הוסיף האדמו"ר: "אני כולי מגויס לעבודה הזאת, הטלפון על ידי ביום ובלילה וגם בני חתני ובנותי וכלותיי כולם מתגייסים לכבוד ה'"


הילולת הבאבא סאלי במעונו של המקובל רבי ניסים מויאל שליט"א

31 שנה לסידנא בבא סאלי זצוק"ל: 'ילדי שגיא ויעקב' ביקרו בבית המקובל הרה"צ רבי ניסים מוייאל שליט"א, וציינו את הילולא • בהמשך הערב התפללו בציון הק' בנתיבות ושמעו דברי התעוררות והנהגות מפי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א