הרב נפתלי פירר ז"ל

בית שמש • מעמד רב רושם בהכנסת ספר תורה לביהמ"ד בעלזא

מאות חסידי בעלזא בעיר בית שמש השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד יד כהן דחסידי בעלזא • ספר התורה נכתב לע"נ הרה"ח נפתלי פירר ז"ל ולכבוד בנו איש החסד הנודע הרב אלימלך פירר הי"ו • צילום: יעקב לדרמן