הרב נפתלי צבי רוקח ז"ל

מעמד כבוד התורה ברשת הכוללים דחסידי בעלזא לונדון

ביום א' נערכה מסיבת "מעמד כבוד התורה" ע"י רשת הכוללים דחסידי בעלזא לונדון באולם יסודי התורה. לאברכי הכוללים שליט"א וב"ב שיחי' ובהשתתפות עסקני המוסדות הק'. לרגל סיום הלכות מוקצה בכולל הוראה. סיום מסכת ב"ק גפ"ת בכולל ש"ס. סיום ששה סדרי משנה שלמדו ע"י אברכי הכולל לע"נ פטרון הכולל הרבני בנש"ק הרב נפתלי צבי רוקח ז"ל במלאות כשנה לפטירתו.

הקמת המציבה על קברו של הרב נפתלי צבי רוקח ז"ל

קהל רב השתתף במעמד הקמת מצבה, לזכרו של הנגיד הרבני התורני, נו"נ להרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע, הרב נפתלי צבי רוקח ז"ל בבית החיים בענפילד • דברו בשבח הנפטר, הרה"ג רבי שלמה פרישוואסער שליט"א רב ביהמ"ד סאסוב ועוד רבנים בתפילת קל מלא רחמים הרה"ג רבי יונתן בלייער שליט"א כמו"כ הקריא הרה"ג רבי יוסף באבד שליט"א את נוסח המציבה ודיבר במסירות נפשו לטובת קדשי בית בעלזא בנשיאת חן ובמאור פנים מיוחדת ובשמחה של מצווה.