הרב נתן אורטנר

העתירו בתפילה: רבה של לוד אושפז במצב קשה

רבה של לוד, הגאון רבי נתן אורטנר, מרבני חסידות בעלזא, פונה הלילה לבית החולים ומצבו מוגדר קשה. הציבור נקרא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים לרפואת הגאון רבי נתן יהודה בן פריידא, בתוך שאר חולי ישראל