הרב עמרם יצחק זקס

שלושים לבכי | גדולי ישראל ספדו לראש ישיבת סלבודקה בהיכל ישיבתו

במלאות ה'שלושים' להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לעצרת מספד והתעוררות לזכרו בהיכל הישיבה בבני ברק | גדולי ישראל ספדו לו | צפו

ומספד בירושלים: עצרת מספד תתקיים לזכרו של ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל

במוצאי צום עשרה בטבת תערך עצרת מספד והתעוררות לזכרו של ראש הישיבה זצ"ל בבית הכנסת 'בית ישראל' בירושלים | ראש הדוברים צפוי להיות גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס

המקום ינחם: מנחמים בבית ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל

אלפי תלמידים ומכרים ובראשם רבנים וראשי ישיבות פקדו בשבוע האחרון את בית הגאון הגדול ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל לנחם את בנו יחידו הגאון שליט"א בתוך שאר אבלי ציון וירושלים | גלריה

רבבות ליוו את ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל למנוחת עולמים

לפני שעה קלה הסתיים מסע הלוויה לגדול מרביצי התורה בדורנו הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל ובראשם אדמו"רים ראשי ישיבות ורבנים - לפניכם גלריה ממסע הלוויה ברחובות בני ברק

תורה תורה חגרי שק • הגאון הגדול ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל

ברוך דיין האמת: בבית החולים מעיני הישועה הלך לעולמו הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק וחבר נשיאות מפעל הש"ס העולמי • בן 86 בפטירתו • הלוויה נערכת בשעה זו