הרב עמרם קורח

ניצחו אראלים את המצוקים: הגאון רבי שלמה קורח זצוק"ל

אבל כבד: הבוקר לעולמו רבה של בני ברק וזקן רבני תימן, הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל, והוא בן פ"ד שנים. כיהן כרבה הרשמי הראשון של בני ברק וחיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה. הלוויתו: היום בשעות הצהרים