הרב פינקל

האדמו"ר ספד לראש הישיבה: "זה אבל של כלל ישראל"

אחים בהספידא דהתם קאימנא: בזה אחר זה, בלב שבור ובגרון חנוק, נישאו ההספדים בהיכל ישיבת מיר ברכפלד • כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א נשא באופן נדיר דברי הספד: "בושתי ונכלמתי להספיד ענק שבענקים"