הרב צבי בוכמן

הרב צבי ביכמן שליט"א נבחר לכהן כרבה של בלארוס

הרב נבחר פה אחד על ידי 17 קהילות הקודש החברים באיחוד הקהילות היהודיות בבלארוס (יר"ו). נשיא 'ועידת רבני אירופה', הגר"פ גולדשמידט שליט"א: "נסייע להרמת קרן התורה ובהתחדשותה בייסוד מוסדות תורה וחינוך ובטיפוח הקהילות".