הרב צבי כץ

חברי איגוד הסמינרים התכנסו ליום עיון בחפץ חיים • גלריה

עשרות רבות של מנהלים ומנהלות מכל רחבי הארץ, המייצגים עשרות אלפי תלמידות סמינרי "בית יעקב" ברחבי הארץ כ"י מכל חוגי המגזר החרדי, התכנסו יחד ליום העיון במטרה לעסוק באתגרי הזמן והשעה. מטריית החינוך של איגוד מנהלי סמינרי "בית יעקב" מקיפה את כל המוסדות המובילים יחד את מערכת החינוך לבנות, תוך התמודדות משותפת וזהה עם קשת של נושאים אשר נידונו בכובד ראש ביום העיון.

בר מצוה לנכד ראש ישיבת חזון נחום | גלריה

קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לנכד הגאון רבי צבי כץ שליט"א ר''י חזון נחום בן לחתנו הגר''ד חפץ מרבני הישיבה וראש כולל 'אהבת שלום' | למחרת הניח האדמו"ר מערלוי תפילין לחתן הבר מצוה ושתה לחיים עם אביו