הרב ראובן חיים ויינברגר

מַזָּל טוֹב • רבנים עסקנים ואישי ציבור בחתונת בת העסקן לבית בעלזא הרב יהושע ויינברגר

רבנים עסקנים ואישי ציבור בשמחת החתונה לבת הרב יהושע ויינברגר הי"ו דובר חסידות בעלזא ומגדולי העסקנים של 'אגודת ישראל ונכדת לעסקן לבית בעלזא בארה"ב הרה"ח ראובן חיים ווינברגר הי"ו • החתן בן הרב מאיר אייכלר הי"ו מחשובי חסידי בעלזא בירושלים • צילום: משה גולדשטיין

רבנים עסקנים ואישי ציבור בשמחת התנאים לבת העסקן לבית בעלזא הרב יהושע ויינברגר

קהל רב ובראשם רבנים עסקנים ואישי ציבור רבים השתתפו אמש (שני) שמחת התנאים לבת העסקן לבית בעלזא הרה"ח יהושע ווינברגר הי"ו ונכדת לעסקן לבית בעלזא בארה"ב הרה"ח ראובן חיים ווינברגר הי"ו • צילום: אברומי ברגר