הרב שטיינמן

הועדה המכינה לסיום הש"ס מבקרת בבתי גדולי ישראל להתברך מפיהם ולהזמינם

משלחות מטעם הוועדה המכינה החלו לפקוד את מעונם של מרנן גדולי ישראל שליט"א לקראת המעמד הנשגב של סיום הש"ס המרכזי ■ מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א: "אין כוחנו אלא בפה, ועל כן צריך להרבות תורה, לומדי תורה ושיעורי תורה, שהיא מגנא ומצלא, ולהרבות בתפילה לבורא עולם. ע"י שיתרבו שיעורים ולומדי תורה נתגבר על הגזירות כנגד לומדי התורה" ■

ברוך הוא וברוך שמו: הגראי"ל שטיינמן שוחרר לביתו

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א שוחרר היום מבית החולים מעייני הישועה לביתו שברחוב חזון איש 5 • מקורבי הרב: ראש הישיבה לא יקבל קהל בימים הקרובים

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א נבדק בשעה זו בבית החולים

לפני שעה קלה הגיע ראש הישיבה לבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק לבדיקות מקיפות • הציבור מתבקש להתפלל לרפואת רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא