הרב שלמה גולדמן

קוֹל חָתָן • שמחת הפארשפיל בחצר הקודש זוועהיל

שמחת בית זוועהיל: הפארשפיל  לנכד כ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א בן לבנו הרה"ג רבי שלמה גולדמן ראש ישיבת תורת שלמה חתן כ"ק האדמו"ר מסטריקוב ב"ב שליט"א • הכלה בת הרה"ג ר' שמעון סופר ר"כ ערלוי באלעד, בן הגאון רבי שמואל בנימין סופר ראש ישיבת ערלוי • צילום: שלומי טריכטר

שמחת הבר מצווה בחצרות קרעסטיר – לעלוב – זוועהיל

שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מקערעסטיר שליט"א חדב"ן כ"ק אדמור הרה"ק  מהרשנ"ן מלעלוב זי"ע בן לבנו הרה"צ רבי דוד צבי שלמה גרוס ראש כולל סקווירא בני ברק חתן הרה"צ רבי שלמה גולדמן שליט"א בן הרה"צ  מהר"ש מזוועהיל שליט"א חתן האדמו"ר ממעליץ טארנא • צילום: שוקי לרר

וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִילִּין • בר מצווה בחצרות בוטשאן – זוועהיל ב"פ

קהל רב בראשות אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת בר מצווה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוטשאן שליט"א בן לחתנו הרה"צ מרדכי גולדמן בן הרה"צ מזוועהיל בורו פארק • צילום יהודה פרקוביץ