הרב שלמה פפנהיים זצ"ל

קווים לדמותו: איש רב המעש והפעלים הרה"ח שלמה פפנהיים זצ"ל

ביום ראשון הובא למנוחתו כבוד אחד משרידי דור דעה איש האשכולות רב המעשים והפעלים לבניינה של היהדות החרדית אחרי חורבן אירופה, הרב הגאון החסיד רבי שלמה פפנהיים זצ"ל, דמות הוד קדומים של חסידי אשכנז של פעם, אשר תשעים ואחת שנותיו היו שרשרת אחת רצופה של עשייה ובניין, ועשייה ציבורית טהורה בדרך ישראל סבא, ובהלווייתו השתתפו אלפים רבים ממעריציו, חניכיו וצאצאיו אשר ביכו את האבידה הגדולה ליהדות החרדית הנאמנה.