אלפי ילדים בסיום הש"ס לע"נ הגר"ש אויערבאך זצ"ל • גלריה

אלפי ילדים השתתפו אמש בסיום הש"ס לע"נ הגר"ש אויערבאך במסגרת מסיבת חנוכה מרכזית • הילדים אף קיבלו ע"ע לסיים את הש"ס תוך שלושה חודשים עד ליום הילולת מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל ●   מרן הגרב"ש דויטש סיים את הש"ס ובירך את הילדים ברכת כהן ● גלריה נרחבת שצילם דב קורלנסקי


הגר"ש אויערבאך ב'מעשה רב': כך מקוננים ב'אלי ציון ועריה'

צפו בתיעוד מהגאון רבי שמואל אוירבאך שליט"א מקונן בבכי 'אלי ציון ועריה' • קודם הצום פרסם הגר"ש מכתב לתלמידיו בישיבת מעלות התורה ולאברכי הכולל בו מתריע על המנהג לזמר את הקינה הזו, וקרא לאומרו בקול שקט ובקול בוכים, ולהתבונן במילים ובפירושם "הנני להעיר הערה קטנה וגדולה היא אלי, בדבר אשר בסוף הקינות שאנו מקוננים על חורבן בית המקדש ובגמר הקינות קמים ואומרים בקול רם ׳אלי ציון ועריה׳, ואני מבקש מאוד לא להרים קול בזה אשר נראה כקול זמרה ממש, וחס ושלום כאילו לועגים על הקינות וכו, נא לאומרו בקול יותר שקט ובקול בוכים ולהתבונן במה שאומרים ופירוש הדברים. כל המתאבל וכו׳ זוכה ורואה בשמחתה, להתבונן היטיב בעומק העניין כי רב הוא להתעורר לתשובה וה׳ יחננו וירצנו" • צפו


הגר"ש אויערבך מסר שיחת חיזוק בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון

הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך הגיע לפני שעה קלה להיכל ישיבת המקובלים אור הרשב"י בישוב מירון • הגר"ש נשא דברי חיזוק בפני תלמידי ומקובלי הישיבה, בסיום השיעור בירך הרב את כל התומכים והמסיעים לפעילות הכולל במקום • צילום : דוברות אור הרשב"י