הרב שמואל חיים הרשקוביץ

מאות רבני ישיבות חסידיות השתתפו בוועידה השנתית של 'ינחני'

ראשי ישיבות משגיחים משפיעים רמי"ם שכל שאיפתם להעניק לתלמידים את החינוך הטוב ביותר, באו כאיש אחד בלב אחד לחזק ולהתחזק למען ההצלחה בס"ד במלאכת הקודש בועידת "ינחני" שנערך בעיה"ק ירושלים • צילום: יהושע פרוכטר