הרב שמואל טויסיג

חניכי חברת מתמידים דלונדון בנסיעה מיוחדת למקומות הק' באירופה • גלריה

חניכי חברת מתמידים לונדון בנסיעה מיוחדת למקומות הק' באירופה שנערכה עבור טובי התלמידים משתתפי "חברת מתמידים" שבהנהלת המלמד החשוב הר"ר יעקב שלמה זינגער שליט"א. בהשתתפות טובי מחנכים דגולים הר"ר נחמן אייזנבאך שליט"א והר"ר שמואל טויסיג שליט"א.

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • תלמידים וחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא

בשבוע שעבר עלו תלמידיו וחסידיו ובני משפחתו לציונו של הגה"צ רבי יחזקאל טויסיג בעל ה"תפארת יחזקאל" זצ"ל ממטרסדורף להתפלל ולהעתיר לישועת הכלל והפרט בראשות בניו הרבנים הגה"צ שליט"א • גלריה

3 שנים לאדמו"ר מתולדות שמואל זצ"ל | צאצאיו הכניסו ספר תורה

במלאות שלש שנים להסתלקותו של האדמו"ר מתולדות שמואל זצ"ל הכניסו בי משפחתו ספר תורה לבית מדרשו בשכונת גבעת שאול בירושלים, עשרות אדמו"רים ורבנים כתבו אותיות והשתתפו בסעודת המצוה