הרב שמעון וואלף קליין

כמעט חודש לפני הבחירות: הוכרז בבעלזא לפעול למען הצלחת ג'

בבעלזא מורגלים לשמוע את ההכרזה בשבת שלפני יום הבוחר | אך השבת לא הופתעו החסידים לשמוע את ההכרזה מפי המשב"ק | כולם הבינו כי הפעם צריך להתחיל מוקדם יותר לפעול ולהפעיל למען רשימת 'יהדות התורה'