הרב שמעון רכטשפר

וועידת החינוך השנתית ה-2 של מרכז פלא יועץ: חינוך לאחריות בדורינו הוא האתגר הגדול ביותר

מאות משתתפים בכנס המרשים, מטעם מרכז 'פלא יועץ' • הגאון רבי דוד לוי נשיא מרכז 'פלא יועץ': הרצון לרפד את חיי הילד, עלול לפגוע בהתפתחותו • הגאון רבי נפתלי שובקס ר"י סערט ויז'ניץ ב"ב: הורה שאינו מעניק לצאצאיו סמכות הורית, גוזל מהם את היציבות אשר התוצאה שלה היא התפתחות של חרדות ופחדים • הוועידה הקובעת