הרב שמעון שישא

מעמד מרשים ומפואר נערך היום לפעילי 'איגוד המצילים' שע"י אגודת 'אני חומה'

ביום רביעי העבר התקיים המעמד המפואר ורב הרושם של 'איגוד המצילים' שעל ידי אגודת 'אני חומה' של חסידי תולדות אהרן באולמי תמיר האולם העגול, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.