הרה"ג שלום בער סורוצקין

גלריה: שמחת השבע ברכות לבת הגרש"ב סורוצקין רו"מ עטרת שלמה

קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות לבת הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט''א ראש מוסדות עטרת שלמה שנערך ע''י צוות ישיבות עטרת שלמה | את שולחן המזרח פיארו אדמורי''ם ורבנים - צילום שלום ברגר

לעילוי נשמת ראש הישיבה: שמחת תורה בחודש חשוון

בבית מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל נשלמה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו • גדולי התורה והחסידות באו לסעודת המצווה • שוקי לרר תיעד