צפו • שמחת הווארט לנכד האדמו"ר מאמשינוב עם נכדת האדמו"ר מקאמרנא

אמש נערך שמחת הווארט לנכד כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א בן לחתנו הרב מנחם מנדל ווליגער עם הכלה נכדת כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א בת לחתנו הרב מיכאל אליהו אהרנסון בן המשפיע הרה"צ רבי ישראל אהרנסון. השמחה נערכה בביהמ"ד אמשינוב בביתר • במהלך הווארט אמר האדמו"ר מקאמרנא לאדמו"ר מאמשינוב אני באמצע ימי השבע-ברכות של נכדי. כשאבוה"ק מגיעים לעולם הגשמי להשתתף בחופה הם משפיעים עוד ועוד שמחות במשפחה, יה"ר שנדע רק שמחות.• צפו בוידאו ותמונות