הילולת בעל דברי שלמה מבאבוב זצ"ל בחצר הקודש באבוב

כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, השולה"ט נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בב"פ, בשולה"ט נשא האדמו"ר מדברות קודשו משך שעה ארוכה בעניני הזמן ומתורתו של בעל ההילולא זי"ע • למחרת ניגש כ"ק האדמו"ר שליט"א לעמוד לתפילת שחריתולאחריה ערך 'לחיים' לרגל ההילולא, בהמשך היום עלה להתפלל בציונו הק' יחד עם קהל החסידים שם העתיר משך שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט


גלריית ענק • הילולת הרה"ק מבאבוב זצ"ל בצל בנו האדמו"ר שליט"א

אלפי חסידי באבוב השתתפו בעריכת השולחן הטהור של כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א לרגל הילולת אביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, ביום ההילולא עלה האדמו"ר שליט"א עם קהל חסידיו להשתטח על הציון המציונת שם העציר משך שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט • צילום: אחים לענטשעווסקי