ישיבת קבינט מתוחה: הבנייה בקלקיליה תוקפא עד תדרוך המל"ל

הקבינט המדיני-ביטחוני החליט שלא לקדם את התכנית עד לדיון נוסף במדיניות הבנייה הכללית לפלסטינים, שיתקיים בעוד כעשרה ימים. ארדן טען: "מחר הקבינט ייתן את כל שטחי C?" בנט בירך על הקפאת התכנית: "הייתה הופכת את החיים של כפר סבא לגיהנום"