בועת המשכנתאות: גפני מזהיר מפני חוסר ההבנה לגבי האפשרות שהריבית תעלה

נוכח האפשרות לעליית הריבית, ועדת הכספים פנתה לבנק ישראל: לעודד את הציבור לעבור למשכנתאות במסלול ריבית קבועה‎ • גופי הפיקוח על הבנקים חלוקים בשאלת העיתוי בו כדאי יהיה לזרז את הלווים לעבור למסלול קבוע • חברי הוועדה דורשים מבנק ישראל להורות לבנקים לאפשר לנוטלי משכנתאות לעבור מריבית משתנה לקבועה ללא עמלות


בצעד דרמטי: בנק ישראל הפחית את הריבית לרמה של 0.1%

במקביל, מודיע בנק ישראל על צמצום המרווח סביב ריבית בנק ישראל בחלון האשראי ובחלון הפיקדונות לבנקים המסחריים מ-0.25%± ל-0.1%± • ההחלטה הדרמטית צפויה להמשיך את השפעתה הרעה על שוק הנדל"ן אך אמורה לעצור את ייסוף השקל


דילוג לתוכן