הר המנוחות

ז' חשון • הילולת מרן רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל

המוני בית ישראל מתפללים באוהל הציון בהר המנוחות • מגידי שיעורי הדף היומי התבקשו להזכיר את שמו של רבי יהודה מאיר ב"ר יעקב שמשון, להדליק נר, ללמוד משניות ולתת צדקה